น้องหอมฟอง เรียนภาษาไทยไปถึงไหนแล้วอ่านได้หรือไม่ได้มาฟัง น้องหอมฟองกันค่ะ
https://youtu.be/HhkT6aX8HCA