เลี้ยงฉลองให้กับตัวเองที่ได้ 70K sub ดีใจมากๆเลยค่ะมาดูว่าน้องหอมฟองซื้ออะไรกินเลี้ยงฉลองให้กับตัวเอง
https://youtu.be/DCDwvTC1Ehk