มาเลือกซื้อผ้าที่จะตัดเย็บเสื้อใส่กับผ้าถุงที่พี่FC เค้าส่งมาให้ค่ะมาดูว่า น้องจะหาซื้อผ้าได้ไหม
https://youtu.be/RcJJcvMvF-k