น้องหอมพอง มาเล่าเรื่อง ตอนเด็กเด็ก เข้าโรงเรียนได้ ค่าขนมเท่าไหร่ มาฟังกันค่ะ
https://youtu.be/flUYZMcUfoU