หลังจากที่ห่อขนมข้าวแอ๊บเสร็จนึ่งสุขแล้วเอาไปทำบุญที่วัดกันค่ะ
https://youtu.be/9lj3Sd69F-M