น้องหอมฟองพาคุณครูเอาเครื่องจักรเย็บผ้าไปซ่อมที่ตลาดค่ะ
https://youtu.be/p3USvFWjkrM