ก่อนจะทำนาเอาน้ำมาจากไหน มาดูกันค่ะ
https://youtu.be/3y2U8qdCauk