เเค่ร่องน้ำไกล้ๆบ้านกํจับหอยได้เยอะมากเลยค่ะ Catch shellfish for cooking
https://youtu.be/CaPYZ7havZ0