แต่งหน้าแต่งตา เพื่อที่จะไปทำบุญค่ะ
https://youtu.be/jTGoFIK8ltQ