น้องหอมพองช่วยคุณแม่ใส่อ้อยข้าวหมากขามค่ะ
https://youtu.be/-ZVtPPoN7QQ