วันนี้ น้องหอมฟองไปซ่อม Wi-Fi กลับมาแวะซื้อข้าวคั่วกินค่ะ
https://youtu.be/D3S9VPADzUU