น้องหอมฟองพาพี่ๆ ทุกท่าน ไปดูเซเว่น ในเชียงตุงว่าขายอะไรบ้างค่ะ
https://youtu.be/261CEPMGRks