วันนี้น้องหอมฟองกับหลานไปตกปลาที่หนองค่ะ
https://youtu.be/SsYJq0YY7f8