ไปทำบุญวัดพระธาตุจอมลอยหลังวันออกพรรษาค่ะ
https://youtu.be/NegiUA2_T_E