ตั้งแต่ทำนาเสร็จยังไม่ได้ไปดูนาสักครั้งเลยวันนี้พาFC ทุกท่านมาดู ด้วยกันค่ะ ว่าในนาจะมีน้ำไหม
https://youtu.be/DVfKhThinuM