วันนี้น้องหอมฟองไปงาน พระครูวา มรณภาพ ไปส่งสังขารค่ะ
https://youtu.be/jdsWWv2jwm4