เก็บเข้าของเพื่อที่จะไปเที่ยวท่าขี้เหล็กค่ะ
https://youtu.be/ixaBjjj4ZpA