ไม่ได้ไปทำบุญที่วัดตรงนี้นานมากแล้ววันนี้ได้มาทำบุญมาดูกันว่ามีอะไรเปลี่ยนไปไหม
https://youtu.be/8-Bv1cTVHuQ