เอาต้นเงินที่FCส่งมาให้ทำบุญไปถวายเณรค่ะ
https://youtu.be/0h6hodZimAA